Analysförteckning

Sök på bokstav:

DNA Mutationsanalys med NGS (Next generation Sequencing)
Analyserande lab:

PAT

Klinisk patologi/cytologi Halland
Hallands Sjukhus Halmstad
035-131872
Remiss:

Patologi allmän

Provtagning: Formaldehyd paraffinbäddad vävnad
Indikation: Mutationsanalyser på solida tumörer utförs från och med 2017-02-13 med NGS (Next Generation Sequencing). NGS medger analys av många olika genregioner samtidigt med hög precision och ersätter tidigare metoder.
NGS-analys utförs vid kolorektalcancer, icke småcellig lungcancer och malignt melanom. Mutationsstatus är prediktivt för målstyrda behandlingar.
Metod: NGS-baserad DNA-analys med Trusight Tumor 15 genpanel (Illumina).
Kommentar/mer info:

Följande gener ingår i genpanelen: AKT1, GNA11, NRAS, BRAF, GNAQ, PDGFRA, EGFR, KIT, PIK3CA, ERBB2, KRAS, RET, FOXL2, MET, TP53.
Prover med otillräcklig kvalitet för NGS kan istället analyseras med mutationsspecifik realtids-PCR och pyrosekvensering.
Kommentar/mer info: Analysen utförs på DNA extraherat från formaldehydfixerat paraffininbäddat material. Vävnad med hög tumörcellshalt selekteras till analysen.

 

Deltar i extern kvalitetssäkring.

Svarstid: inom 14 dagar
Pris: 7000 Kr
Ackrediterad: Nej
Biobank: Ja
Uppdaterad 2017-06-21 kl 10:09 av Joel Holm