Adress och telefonlista Klinisk kemi

Laboratorium Administration
Provtagning Verksamhetschef
Analysverksamhet Avd chef
Patientnära klinisk kemi (POCT) Läkare
  Utvecklare
  Kemist
  Molekylärbiolog
  Kvalitetsansvarig
  Systemansvarig

Provtagning

Provtagningar utförs enligt remiss utan tidsbeställning. Om prover ordinerats av ”nätläkare” ska patienten ha med sig utskrift av beställda analyser på papper.

Funktionsundersökningar utförs efter beställning på konsultremiss. Se i analysförteckningen vilket eller vilka laboratorier som utför undersökningen.
Aktuella adressuppgifter och telefonnummer till patient ska vara angivna på remissen.
Laboratoriet skickar en skriftlig kallelse tillsammans med information om undersökningen till patienten.

Provtagningsenheter Öppettider   Telefon
       
Falkenberg mån – tors
 
kl 7.30 - 12.00
kl12.45 - 16.30
0346-560 82
fred kl 7.30-13.00
Halmstad mån – tors kl 7.15-15.30

Provtagn. 035-13 18 07
Funkt.undersökn. 035-13 18 09

fred kl 7.15-13.00
Kungsbacka mån – tors kl 7.45-16.00 0300-56 51 67
fred kl 7.45-13.00
Varberg mån – tors kl 7.15-15.30 Provtagn. 0340-48 14 20
Funkt.undersökn. 0340-48 14 25
fred kl 7.15-13.00

Laboratorium

Namn   Telefon Fax / e-post
       
Avd för klinisk kemi Falkenberg,
Specialistsjukvården
Urmakaregatan 2, Box 113
311 22 Falkenberg
mån-tors
kl 7.30 - 16.30
fred
kl 7.30 - 13.00

0346-560 82

Fax: 0346-587 53
Kemlab.Fbg@regionhalland.se
Avd för klinisk kemi Halmstad,
Hallands sjukhus Halmstad,
301 85 Halmstad
alla dagar
dygnet runt
035-13 18 00 Fax: 035-13 18 20
Kemlab.HSH@regionhalland.se
Avd för klinisk kemi Kungsbacka,
Hallands sjukhus Kungsbacka,
434 80 Kungsbacka
mån-tors
kl 7.30 - 17.00
fred
kl 7.30 - 16.00
0300-56 51 67 Fax 0300-56 53 70
Kemlab.HSK@regionhalland.se
Avd för klinisk kemi Varberg,
Hallands sjukhus Varberg,
432 81 Varberg
alla dagar
dygnet runt
0340-48 14 25 Fax 0340-48 18 35
Kemlab.HSV@regionhalland.se

Administration

Namn Befattning Telefon
     
Verksamhetschef    
Andreas Hillarp Verksamhetschef 035-13 18 08
     
Läkare    
Tom Lundahl Överläkare 035-13 18 10
Maria Held Överläkare 035-13 18 97
Jan Miller Specialistläkare 035-13 15 85
Annika Strand ST-läkare 035-13 18 12
Hilda Hallander Specialistläkare 035-13 45 94
     
Avd chefer    
Elisabeth Astell Avd chef Falkenberg, Halmstad 035-13 18 06
Peter Nemeczek Avd chef Halmstad 035-13 15 72
Eva Alm Avd chef Kungsbacka, Varberg 0340-48 14 21
     
Utvecklare    
Elisabeth Astell Utvecklare 035-13 18 06
     
Kemister    
Bengt-Åke Johansson Kemist Halmstad 035-13 18 03
Rut Bengtsson Kemist Halmstad 035-13 18 04
Théres Jägerbrink Kemist Halmstad 035-13 18 11
Per Bengtson Kemist Halmstad 035-13 18 03
Marie Larsson Kemist Varberg 0340-48 14 27
Alexandrine Svenmyr Kemist Varberg 0340-58 02 88
     
Molekylärbiolog    
Sara Ekvall Molekylärbiolog 035-13 18 59
     
Kvalitetsansvariga    
Marlene Lindgren Kvalitetskoordinator Halland 035-13 18 96
Carina Ingvarsson Kvalitetsansvarig Varberg 0340-48 19 08
     
Objektspecialist IT    
Bodil Arvidsson Objektspecialist Halmstad 035-13 18 13
Catrin Andersson Objektspecialist Halmstad 035-17 28 05
Elisabeth Holmqvist Objektspecialist Varberg 0340-48 19 17

Analysverksamhet

Namn Befattning Telefon
     
Falkenberg    
Marie-Louise Norberg Sektionsledare 0346-5 60 83
     
Halmstad    
Anna-Lena Magnusson Sektionsledare 035-13 18 98
Frida Antonsson Sektionsledare 035-13 18 98
Barbro Kärngren Spec BMA Allmänkemi 035-13 18 00
Laila Blom Spec BMA Hematologi 035-13 18 17
Maria Larsson Spec BMA Immunkemi 035-13 18 00
Anna-Karin Ståhlberg Spec BMA Koagulation, Blodgas 035-13 17 97
Karin Rosenberg Spec BMA Protein, Allergi 035-13 18 24
Joel Holm Spec BMA Provinlämning 035-13 18 02
Ingrid Abrahamsson Spec BMA Specialkemi 035-13 18 23
Stina Lu Spec BMA Specialkemi 035-13 18 23
Dashuri Bunjaku Spec BMA Molekylärbiologi 035-13 18 21
     
Kungsbacka    
Britt-Helene Wetterström  Sektionsledare 0300-56 53 47
     
Varberg    
Monica Fläde Sektionsledare 0340-48 18 89
Elisabeth Körner Spec-BMA Allmänkemi, Blodgas 0340-48 18 84
Yvonne Helldal Spec BMA Hematologi 0340-48 14 78
Yvonne Bengtsson Spec BMA Immunkemi 0340-48 14 25
Jeanette Jansson Spec BMA Koagulation 0340-48 14 25
Rosita Ivarsson Spec BMA Provinlämning 0340-48 14 25

Patientnära klinisk kemi (POCT)

Patientnära klinisk kemi används såväl inom primärvården som inom länsvården. Laboratoriet har som mål att bidra med kunskap om bl. a. kvalitetssäkring, preanalytiska felkällor, metodval och postanalytisk tolkning samt fortbildning i klinisk kemi.

Laboratoriet kan också bidra med råd angående kvalitetssäkring av patientnära analyserande. Kontakta oss för vidare information. Givetvis ställer vi också upp med felsökning och råd när det uppkommer problem med den patientnära analysverksamheten.

Namn Befattning Telefon
     
Martin Samuelsson Instruktör riktad mot patientnära verksamhet 035-13 18 05
Mariann Grahn BMA riktad mot patientnära verksamhet HSV 0340-48 14 25