Protokoll för internkontroll

Protokoll för kontroll av HemoCue Hb, HemoCue Glukos, NycoCard CRP, Afinion CRP, Afinion HbA1c, DCA Vantage HbA1c och Clinitek U-testremsa.

Protokoll för utskrift: