Remisser

Beställningar kan göras elektroniskt eller på pappersremiss.

OBS! att Tilläggsbeställningar ska användas med stor restriktivitet.

En tilläggsbeställning prioriteras inte som akut.

Remisserna kan fyllas i på skärmen före utskrift.
Ifyllda remisser kan inte sparas utan bara skrivas ut.

Remisserna är versionshanterade och kommer att ändras emellanåt, så skriv därför inte ut för många och låt ligga på lager.

Elektronisk remiss

För elektronisk beställning hänvisas till manual för VAS.

Provtagningsunderlag med fullständiga persondata, (streckkodsetikett) och beställare (streckkodsetikett) ska alltid medfölja när "Annan provtagare" anges i VAS.
 
För beställning av streckkodsetikett för beställare maila  Kemlab.HSV@regionhalland.se. Ange för vilken kod (avd/mott) ni önskar etiketter och hur många.

Provtagningsunderlag VAS

Pappersremisser

 

Beställs från

Klinisk Kemi 1 Beställ från Förrådsservice: Websesam - förrådsartiklar Art.nr. 600533
Klinisk Kemi 2 Beställ från Förrådsservice: Websesam - förrådsartiklar Art.nr. 600539
Klinisk Kemi 3 Beställ från Förrådsservice: Websesam - förrådsartiklar Art.nr. 600538
Klinisk Kemi 4 Beställ från Förrådsservice: Websesam - förrådsartiklar Art.nr. 600540
Klinisk Kemi 5 Laboratoriet (Fbg, Hstd, Kba, Vbg)
Konsultremiss Skriv ut från "Remisser för utskrift"
   

Remiss med fullständiga persondata, (streckkodsetikett) och beställare (streckkodsetikett) ska alltid medfölja varje prov.
För beställning av streckkodsetikett för beställare maila  Kemlab.HSV@regionhalland.se. Ange vilken för vilken kod (avd/mott) ni önskar etiketter och hur många.

Om beställning av analyser överförs från annan regions/landstings remiss till Klinisk kemi Hallands remiss ska både originalremiss och Klinisk kemi Hallands remiss medfölja provet till laboratoriet.

Personnummer anges enligt följande:

Patienter yngre än 100 år: ÅÅÅÅMMDD-XXXX

Patienter 100 år eller äldre:

ÅÅÅÅMMDD+XXXX

Patienter ej folkbokförda:

Samordningsnummer

Oidentifierad / ej fullständigt personnummer:

Tillfälligt personnummer

Tänk på att:

  • Streckkodsetiketterna på rören kommer från rätt remiss (remissen med beställning)
  • Felaktigt ifylld remiss måste kasseras
  • Remisserna får inte vikas
  • Signera alltid remissen efter utförd provtagning med signatur och telefonnummer