Adress och telefonlista Transfusionsmedicin

Blodcentral Halmstad
Blodcentral Varberg
Administration
Läkare
Avdelningschef
Objektspecialist IT
 
 
Blodcentral      
    Telefon Fax / e-post
Avd för Transfusionsmedicin
Halmstad
Hallands sjukhus Halmstad,
301 85 Halmstad
  
Blodtappning/Reception
måndag - fredag
kl. 07.00 - 14.00
måndag jämna veckor
kl. 07.00-18.00
035-13 18 15 035-13 10 30
Blodcentralen.HSH@regionhalland.se  
Övriga frågor
alla dagar
kl 00.00-24.00
035 -13 18 18
Avd för Transfusionsmedicin
Varberg
Hallands sjukhus Varberg,
432 81 Varberg
   
Blodtappning/Reception
måndag - torsdag
kl 07.15 - 16.00
Fredag
kl 07.15 - 13.00
0340-48 14 23 0340-48 18 35
Blodcentralen.HSV@regionhalland.se   
Övriga frågor
alla dagar
kl 00.00-24.00
0340-48 14 24
       
Administration  Befattning  Telefon
Andreas Hillarp Verksamhetschef 035-1318 08
Läkare    
Tom Lundahl Överläkare 035-13 18 10 
Maria Held Överläkare 035-13 18 97
Avd.chefer    
Carina Johansson Avd chef Halmstad 035-13 18 19 
Eva Alm Avd chef Varberg 0340-48 14 21 
Kvalitetsansvariga    
Jeanette Hallberg Kvalitetsansvarig Halmstad 035-13 18 94 
Carina Ingvarsson Kvalitetsansvarig Varberg 0340-48 19 08
Objektspecialist IT    
Marie Karlsson Objektspecialist Halmstad 035-13 18 94 
Oskar Jevås Objektspecialist  Halmstad 035-13 18 94 
Kerstin Andersson Objektspecialist  Varberg 0340-48 14 28 
Ulrika Greczula Objektspecialist  Varberg 0340-48 14 28 
     
Halmstad    
Monica Pehrsson Spec BMA Tappning/Komponent 035-13 17 92
Annika Elb Spec BMA Serologi 035-13 18 94
Varberg    
Ulrika Greczula Spec BMA Tappning/Komponent 0340-48 14 28 
Helena Eriksson Spec BMA Serologi 0340-48 14 28