Byte av datasystem Klinisk mikrobiologi

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 160129

Klinisk mikrobiologi Halland byter lördagen 2016-02-06 laboratoriedatasystem.

För att kunna åstadkomma ett tätare samarbete mellan labben införs samma laboratoriesystem som Klinisk kemis (C5, Software Point).
Bytet har föregåtts av ett omfattande förberedande arbete. Men ett systembyte är komplext. Vi ber därför om stor förståelse om svarstider påverkas vid driftsättningsdatum och veckorna därefter.
Vid övergången förändras beställningsrutinerna för några analyser. Från och med 6 februari ska varje blododlingsflaska ha en egen remiss (inte som tidigare en remiss per blododlingspar)

Följande VAS-koder gäller:

Nya VAS-koder Beskrivning Provtagningsmaterial
B AE 1

Blododling aerob flaska 1

Grön odlingsflaska

B AN 1

Blododling anaerob flaska 1

Orange odlingsflaska
     
B AE 2

Blododling aerob flaska 2

Grön odlingsflaska
B AN 2

Blododling anaerob flaska 2

Orange odlingsflaska

Tas endast en PF-flaska används VAS-koden: B AE1

VAS-koden ”ODLING” har ofta orsakat otydlighet på beställarens och labbets sida, varför denna kod nu ersätts av en rad tydligare koder:

Nya VAS-koder Beskrivning Provtagningsmaterial
Absces Abscess, ange var odling är tagen Sterilt rör
Ascite Ascites odling Sterilt rör
Bronk Bronkvätska/borste BAL Sterilt rör (med NaCl)
CAPD CAPD-vätska odling Flaskor
Katspe Kateterspetsar odling Sterilt rör
Ledpun Ledvätska/punktat odling Sterilt rör
NeoNat Neonatal odl svalg, faeces Svart pinne
NeoNa1 Neonatal odl svalg, faeces Svart pinne
Ogon Ögonsekret odling Svart pinne
Oron Öronsekret odling Svart pinne
Pleura Pleuravätska odling Sterilt rör
Punkt Punktat ej steril miljö odling Sterilt rör
SekGen Sekret genital odling Orange pinne el svart pinne
Sekret Sekret övrigt, ange var odling är tagen Svart pinne
SekSar Sårsekret, ange var odling är tagen Svart pinne
Sputum Sputumprov odling Sputumburk
Trakea Trakealsekret odling Sterilt rör
Vavna1 Vävnadsprov odling Sterilt rör
Vavna2 Vävnadsprov odling Sterilt rör
Vavna3 Vävnadsprov odling  Sterilt rör 
Vavna4 Vävnadsprov odling  Sterilt rör
Vavna5 Vävnadsprov odling Sterilt rör 

Även för endotoxinproverna och svampdiagnostiken ändras VAS-koderna:

Nya VAS-koder Beskrivning Provtagningsmaterial
EndoHE Endotoxin hemofiltrationsv Endo rör
EndoRO Endotoxin RO-vatten Endo rör
     
SvampH Svampdiagnostik hudskrap/hår Svamprör
SvampN Svampdiagnostik nagelprov Svamprör
  • Möjligheten att beställa kombinerad bakterie- och svampodling kommer att upphöra (dvs koderna OdlSv, UodlSv, SvalgSv och NphSv tas ur bruk).
    Önskemål om kombinerad odling för bakterier och svamp måste därför anges i anamnesen (t.ex. ”även svampodling”).
  • Inom Borreliaserologi är det ibland indicerat att jämföra IgG-nivåer i två serumprover från samma patient tagna med ett visst tidsintervall. Men tidigare provsvar kommer inte att vara tillgängliga i det nya datasystemet varför vi inte kan se när detta samtest är indicerat.
    Var god och skriv därför i anamnesrutan att ni önskar samtest med tidigare prov när IgG-nivåerna ska jämföras.
  • Inregistrering till det nya systemet börjar fredagen 5/2 varför vi ber om att använda de nya VAS-koderna från och med den dagen.

 

Vid frågor kontakta IT-objektspecialisterna Erik Gunnarsson 035-13 18 63, Boel Heed 035-13 18 89 eller Christoffer Lindsten 035-13 18 64.