Dientamoeba fragilis tas bort från gastroenteritpanelen

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2016-09-22

Dientamoeba fragilis tas bort från gastroenteritpanelen

Dientamoeba fragilis är en tarmparasit som många människor är bärare av utan att ha symtom (i Halland: drygt 20%). Dess förmåga att orsaka symptomatisk infektion är inte säkert fastställt. Det finns studier som talar för Dientamoeba fragilis patogenitet och sådana som inte kan belägga ett samband mellan förekomst av parasiten och symtom.
Folkhälsomyndighetens uttalanden om symptom och behandling:

De vanligast förekommande symtomen som skulle kunna bero på D. fragilis är smärta och obehag i magen samt diarré. Antibiotikabehandling kan övervägas vid fynd av D. fragilis när annan orsak till diarré har uteslutits men de studier som stödjer klinisk effekt av antibiotika är små.

På grund av dessa osäkerheter väljer vi nu från och med 29 september 2016 att ta bort Dientamoeba fragilis ur gastroenteritpanelen och lägga den som en egen analys med VAS-kod FxDief. Analys för Dientamoeba fragilis måste alltså aktivt beställas i de fallen där man önskar utreda även denna parasit.