Förändring vid beställning av influensa-analys

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2016-09-15

Från och med 19 september kan man inte längre beställa enbart influensa-analys. Man beställer istället kombinationen influensa- och RSV-analys.

VAS-koder som inte längre kan användas är LVIN för södra Halland och INFL för norra Halland.

VAS-koder som skall användas är LVINRS för södra Halland och INFRS för norra Halland.

Kostnad för kombinationen influensa/RSV blir den samma som tidigare för enbart influensa.