Förbättrade analystider för influensa, RS-virus och calicivirus

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2017-01-12

På senare år har svarstiderna för dessa virus förkortats och analysfrekvensen har utvidgats från säsong till säsong. Denna säsong började vi med dygnet runt verksamhet i Varberg och möjlighet att få ett analyssvar under kontorstid och nattetid i Halmstad. Det fanns ett glapp i Halmstad mellan kl.16:00 och kl.21:00 på vardagar och något längre på helgerna. Men på grund av hårt tryck inom vården har det tagits beslut om att möjliggöra analysen även under eftermiddagstiden i Halmstad.

Sedan den 5 januari finns det en jourlinje på Klinisk mikrobiologi som tar hand om proverna till kl.17:00. Jouren analyserar även prover kl.19:00 vardagar och vid tre extra tillfällen på helgen (kl.13, 16 och 19). Vid dessa tidpunkter sätts alla prover som har kommit till labbet, analyserna pågår i ca 1½ timme och svar överförs därefter automatiskt till VAS.