IGRA-test för diagnostik av tuberkulos kommer att förändras!

Laboratoriet informerar - Klinisk mikrobiologi 2016-09-28

Tekniken för IGRA-test (Interferon gamma release assay) har förfinats och företaget har utvecklat och lagt till ytterligare ett provrör med förändrade antigener. Istället för dagens tre provrör per test kommer vi att skicka ut fyra provrör per test från och med november i år. Under en övergångsperiod (november och december i år) kommer vi att analysera prover som är tagna med den gamla och den nya metoden.
Observera att hållbarheten på dem gamla provrören är endast till och med november i år!
Vi rekommenderar därför att inte ligga på för stora lager av IGRA-tester utan hellre beställa det nya testet från och med november.
Mer information kommer via ”laboratoriet informerar” i början på november.