Information om blododlingsflaskor

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2017-03-20

Klinisk Mikrobiologi har två nya blododlingsskåp med mer automatik. Den nya automatiseringen ställer några krav på provtagaren.

1. Etiketten med patientinformation MÅSTE sitta på rätt håll. Se bild.
VAS-etiketten (med streckkod) ska sättas parallellt med flaskans streckkod. En liten del av flaskans streckkod behöver synas.

2. QR-koden på flaskan får EJ ÖVERTÄCKAS (blododlingsskåpet behöver avläsa QR-koden).

3. Märk flaskorna rätt: 

etikett för B AE = grön eller gul kork 

etikett för B AN = orange kork

Blododlingsflaskor med QR-kod

Det är viktigt att försöka uppnå 10 mL blod/flaska på vuxna patienter. I de nya flaskorna finns en tydligare markering när rätt volym uppnåtts.
Till PF-flaskan (gul kork) tas den volym som passar (0.5 – 4 mL blod). En PF-flaska är tillräckligt (behöver inte ta anaerob orange flaska också). 

PS. Kom ihåg att sända remissen i VAS.