Nu förbättrar vi vår Dermatofyt-PCR på nagelskrap!

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2017-04-20

För att påvisa svampinfektion i nagelmaterial använder vi oss primärt utav PCR-analys. PCR-metoden är överlägsen den konventionella svampodlingen i känslighet för identifiering av Trichophyton species och specifikt T. rubrum, vilken står för majoriteten av svampinfektioner i naglarna.

Fr.o.m. idag, 2017-04-20, kommer vi att använda oss utav en ny PCR-analysmetod, vilken är jämförbar för påvisning Trichophyton, men som dessutom påvisar svamparna Scopulariopsis breviculis och Epidermophyton floccosum. Övrig mögelsvamp och jästsvamp påvisas inte.

Liksom tidigare kan kompletterande svampodling utföras på begäran.