Ny analys - Hepatit E

Laboratoriet informerar - Klinisk mikrobiologi 2016-04-20

Från och med 2016-04-22 erbjuder mikrobiologen en analys för Hepatit E virus (HEV).

Infektion med HEV leder till ett kliniskt förlopp som liknar infektion med Hepatit A virus och även diagnostiken görs på ett liknande sätt med analys av IgM- och IgG-antikroppar.

Efter att ha varit associerat med utlandssmitta är nu de flesta fallen av HEV-infektioner i västvärlden förvärvade i hemlandet. Smittspridning sker faekal-oral och som zoonos via ffa. griskött.
Indikation för provtagning är i första hand akut hepatit men även kronisk hepatit hos immunsupprimerade patienter.

Läs mer: Analysförteckning