Nya snabbanalyser för meningit/encefalit och luftvägspanel

Laboratoriet informerar - Klinisk mikrobiologi 2017-01-18

Från och med 23 januari 2017 utför vi analys för virus och bakterier som kan förekomma vid meningit och encefalit. Analysen utförs på likvor/cerebrospinalvätska med hjälp av FilmArray och detekterar följande agens:

Bakterier

Virus

Svamp

Streptococcus pneumoniae (pneumokocker) Herpes simplex virus 1 och 2 Cryptococcus neoformans/gattii
Neisseria meningitides (meningokocker) Varicella zoster virus  
Haemophilus influenzae CMV  
Streptococcus agalactiae (GBS) Enterovirus  
Listeria monocytogenes Humant herpesvirus 6  
E. coli K1 (neonatal meningit) Humant parechovirus  

Analysen är ett hjälpmedel för diagnos av specifika organismer som orsakar meningit och/eller encefalit och resultaten ska användas tillsammans med annan klinisk och epidemiologisk information.
Testet är inte avsett för användning på likvor insamlat via medicintekniska produkter, t.ex. shuntar.
Analysen utförs dagligen. Mer information se analysförteckning.

FilmArray erbjuder också en luftvägspanel, vilken är avsedd som ett komplement i diagnostiken vid akut luftvägsinfektion hos svårt sjuka patienter (ingen rutindiagnostik). Luftvägspanelen detekterar 18 agens.

Virus

Bakterier

Influensa A och B Bordetella pertussis
RSV Chlamydophila pneumoniae
Adenovirus Mycoplasma pneumoniae
Coronavirus (HKU1, NL63, 229E och OC43)  
Humant metapneumovirus  
Humant Rhinovirus/Enterovirus  
Parainfluensa (1, 2, 3 och 4)  

Analysen utförs dagligen. Mer information se analysförteckning.