Påminnelse - nya VAS-koder mikrobiologen

Laboratoriet informerar - Klinisk mikrobiologi 2016-03-02

Mikrobiologen har bytt laboratoriedatasystem och i anslutning till detta har en del provkoder i VAS bytts ut. Eftersom det fortfarande händer under korta tidsperioder att några ”gamla” provkoder syns i beställningslistan i VAS vill vi påminna om att det inte går att använda dessa koder längre.

Koderna det gäller är framför allt:
Bodl, Bodl 1-4
Odling, Odl 1-5  
Svamp
 
De nya koderna som ersätter dessa är:
 
Provkod​​Beskrivning
B AE 1 och B AE 2​Grön aerob flaska
B AN 1 och B AN 2​ Orange anaerob flaska
Absces​
Aschit​
Bronk​
CAPD​
Katspe Katerspetsar som CVK mfl
​Ledpun Ledpunktat
Ogon​ ​Ögonsekret
Oron​ ​Öronsekret
​Pleura
Punkt​ Punktat från ”osteril” lokal
​SekGen Genitalt sekret
​Sekret ​Övrigt sekret
​SekSar Sårsekret
Sputum
​SvampH ​Hudskrap/hår
​SvampN ​Nagel
​Trakea Trakealsekret/spets
​Vavna 1-5 Vävnadsprov
 
För att få kombinerad odling av bakterier och svamp ska detta anges i frågeställningen.