Provtagningsmaterial - mikrobiologen

Vilket rör ska jag använda?

För att få så bra analysresultat som möjligt är det viktigt att välja rätt provtagningsmaterial.

Här nedanför finns bilder på provtagningsmaterial som används till mikrobiologens analyser. Utförligare beskrivning om provtagning för respektive analys finns i analysförteckningen.

Provtagningsmaterialet beställs från Mediq utom en liten del som beställs direkt från mikrobiologen på tel 035-13 18 50

Provtagningsmaterial för odling

Svart odlingspinne

Mediq

21780

Odlingspinne för sår, svalg, ögon, MRSA, gonokocker 

nph-pinne

Mediq

53914

Odlingspinne för nph   

nph blå

 Mediq

21779

Odlingspinne för nph (barn)

Blododlingsflaskor

Mediq  

Gul             23138

Orange      23140

Grön           23139

Odlingsflaskor för blod, CAPD

Blododlingshållare

Mediq

55351

 Blododlingshållare
Rör likvor, vävnad

Mediq 

54542

Odlingsrör för vävnad, likvor, punktat, abscess       

Urinrör

Mediq

Rör     50736

Strå     50737

Odlingsrör för urinodling, legionellantigen, pneumokockantigen (ej odling)

Sputumburk

Mediq

54084

Burk för odling av sputum. Ytterhylsa ska användas.

Provtagningspinnar för DNA/RNA påvisning (PCR)

E-swab rosa kork

Mediq        

22551

PCR-pinne för herpes, chlamydophila, mycoplasma pneumoniae, fusobact (svalg)

Mediq

53871

PCR-pinne för influensa, pertussis
 Urinrör mykoplasma

 Mediq

53659

Rör för PCR-analys av Mycoplasma genitalium i urin

 Klamydiakit

 Mediq

50062

Provtagningskit för PCR-analys av klamydia och gonokocker

 sugset

 Mediq

54378

Sugset för PCR-analys av RS-virus, influensa

Faecesrör

 Mediq

53911

Rör för analys av inhemsk, utlandssmitta, hälsokontroll, VRE, MRGN, Clostridium och Calici. 

Röret används även för analys av rota, adenovirus och helikobakterantigen

Provtagningsrör, flaskor mm

Svamprör

Mediq

21763

Provtagningsrör för hud- och nagelskrap för svamp-PCR, svampodling, och direktmikroskopi   

SST-rör

Mediq

21766

Provtagningsrör för serologiska prover

IGRA-rör

Mikrobiologen

Provtagningsrör för Quantiferon

Rör till mask och maskägg

Rör SAF-lösning mikrobiologen

Objektsglas        Mediq            53564

Kasett                  Mediq            53807

Provtagningsrör för mikroskopi av mask och maskägg.

Vid frågeställning springmask ska tejpprov användas.

Sporprov

Mikrobiologen

Sporprover för kontroll av ångautoklav

Flaska till bassängvatten

Mikrobiologen

Flaska för provtagning av bassängvatten

Flaska till vattenprov

Mikrobiologen

Provtagning av vatten 500 eller 250ml

Endotoxinrör

Mikrobiologen

Provtagningsrör för endotoxin

nummerlappar

Mikrobiologen

Nummerlappar på rulle för märkning av prov och remiss.

Agarplattor

Mikrobiologen

Agarplattor

Blodplatta, C-platta, DTM/SAB-platta och tryckplattor.

Transportmaterial

Provpåse 

Vadderat kuvert för provtransport

Transporthylsa måste användas.
Sätt på frimärke om ni skickar provpåsar via posten.

Beställs genom regionservice 
Privata vårdgivare kan maila till logistikservice@regionhalland.se.

Transporthylsa

Transporthylsa för provtagningsrör

Mediq 53916, 53918, 53919,