Remisser mikrobiologen

Att remissen är väl ifylld är viktig för att personalen på laboratoriet ska kunna ta hand om och besvara provet snabbt och korrekt.

Så här skriver man en bra remiss till mikrobiologen

Fyll alltid i:

Provmaterial: Ange provmaterial (blod, svalgsekret, ledvätska, urin, sår etc....)

Provlokalisation: Var någonstans är provet taget? (t.ex hö arm, knä, höft, buk)

Frågeställning:

  1. Beskrivning av aktuella besvär
  2. Grundsjukdom
  3. Immunosuppression
  4. Besvärens duration (gäller särskilt serologiska prover)

Antibiotikabehandling: Ange patientens pågående och/eller planerade antibiotika. Skriv endast antibiotikans namn i detta fältet.

Lägg även till nedanstående uppgifter för respektive provtyp:

Sårodling

1) Var sitter såret? (möjliggör bedömningen av odlingsfynden)
2) Vad är det för sår? (postoperativt, kroniskt, traumatiskt, diabetesfotsår, etc)
3) Finns kliniska infektionssymptom? (rött, svullet, tecken till osteit, etc)
4) Utlandsvistelse? Var? (kan ge annan bakterieflora)

Urinodling
1) Kliniska symptom? (viktigt för bedömning av fynden)
2) Ange i rutan ”provlokalisation”: kastad urin, KAD, engångskateter, cystoskopi eller blåspunktionsurin (viktigt för bedömning av fynden)
3) Nitrit positiv? (svar kan erhålles inom ett dygn)
4) Graviditet? (vi tittar då särskilt efter GBS)
5) Njursten? (då utförs Ureaplasma-PCR. Ureaplasma kan orsaka stenbildning)

Sputumodling

1) Ange om det finns tidigare känd Pseudomonaskolonisation (gör att vi snabbare kan hitta andra patogener)

Svalgodling

Om analys för Fusobacterium necrophorum önskas: beställ detta separat (Provkod FusoPC, e-swab rosa kork: se analysförteckning under Fusobacterium)!

Faecesdiagnostik

1) Anledningen till provtagning (symptom eller kontroll)
2) Utlandsvistelse? Var? (för ev. typning/smittspårning)

Parasitundersökning

Ingår nu i faecesdiagnostik

Diagnostik av hud- och nagelsvamp

1) Misstanke om annan svamp än dermatofyt (jäst- eller mögelsvamp) (dessa svamparter ingår inte i standarddiagnostiken vid nagelsvamp (PCR))

Borreliaserologi

Borreliaserologier är svårtolkade. De måste sättas i relation till patientens aktuella besvär, vilket gör att anamnesen är av yttersta betydelse för att ni skall kunna få en bra bedömning av resultatet.
1) Beskrivning av det kliniska tillståndet och besvärens duration.

ANA

1) Misstanke om SLE eller Sklerodermi (vi lägger till undersökning med ANA-immunfluorescens)