VAS - Provkoder

Det är mycket viktigt att välja rätt provkod så att provet blir snabbt och korrekt omhändertaget på laboratoriet.

Till din hjälp finns följande:

  • Listan nedan
  • Lista med samtliga provkoder i alfabetisk ordning för utskrift (se länk i högerkolumnen)
  • I Analysförteckningen finns provkoden (VAS beställningskod) överst på sidan när du valt analys. Finns analyskombinationer eller alternativ finns dessa under rubriken "Kommentar/mer info" längre ned på sidan

 

Provkod

Analys

Upplysningar

Absces Abscess, ange var odling är tagen För odling av svamp ska detta anges i frågeställningen
AMASMA AMA + SMA (serum)  
ANA ANA screen  ANA+ENA+dsDNA  (serum)  
ANAscl ANAscreen vid frågeställning systemisk skleros/sklerodermi (serum)  
ANCA ANCA  (anti-MPO och anti-PR3)  Biobankslagen gäller
ANCAGB ANCA+ GBM (anti-MPO, anti-PR3 och anti-GBM)  Biobankslagen gäller
Ascite Ascites odling För odling av svamp ska detta anges i frågeställningen
AST AST (streptokock)(serum) Skickas till Lund

B AE 1 +         B AN 1

B AE 2 +         B AN 2

Blododling (AE- AN- PF- flaskor)

 2 flaskor = 2 beställningar

För odling av svamp ska detta anges i frågeställningen

Borrel Borrelia IgM, IgG (serum) Biobankslagen gäller
Bronk Bronkvätska/borste BAL odling

Sterilt rör (med NaCl)

För odling av svamp ska detta anges i frågeställningen.

CALICI Calicivirus (Norovirus) PCR Beställs under KEM i VAS
CAPD CAPD-vätska odling

För odling av svamp ska detta anges i frågeställningen.

CCP CCP antikroppar(serum)  
ChlaGC Chlamydia trachomatis + Neisseria gonorrhoeae PCR  
Clotox Clostridium difficile toxin (faeces i brunt rör)  
Dmikro Direktmikroskopi bakterier  
EBVCMV EBV + CMV serologi  
EndoHD Endotoxin hemodialysvätska Prov från dialysavdelningen
EndoHF Endotoxin hemofiltrationsvätska Prov från dialysavdelningen
EndoRO Endotoxin RO-vatten Prov från dialysavdelningen
FHKoll Faeces hälsokontroll, PCR  
Finhsm Faeces inhemsk smitta, PCR  
Fmask Faeces mikroskopi mask/maskägg  
FusoPC Fusobacterium Necrophorum PCR  
Futlsm Faeces utlands smitta, PCR  
FVhyg Vårdhygienisk screen MRGN, VRE mfl  
FxDief Faeces Dientamoeba fragilis  
GC Gonokockodling  
HBVDNA Hepatit B DNA påvisning (PCR) kvantitativ Skickas till Lund, Biobankslagen gäller
HBVHCV Hepatit B + Hepatit C (serum)  
HCVRNA Hepatit C RNA påvisning (PCR) kvantitativ Skickas till Lund, Biobankslagen gäller
HeliAg Helicobacter pylori antigen(faeces i brunt rör)  
HeliAk Helicobacter pylori antikroppar (serum)  
HemoDV Hemodialysvätska Prov från dialysavdelningen
HemoFV Hemofiltrationsvätska Prov från dialysavdelningen
HepA Hepatit A (serum)  
HepA-E Hepatit A + Hepatit B + Hepatit C + Hepatit E (serum)  
HepB Hepatit B (HBsAg) (serum)  
HepBc Hepatit B (HBc) (serum)  
HepBs Hepatit B immunitet (HBs) (serum)  
HepC Hepatit C (HCV) (serum)  
HepE Hepatit E (serum)  
HIV HIV (Combo Ag och Ak) (serum)  
HIVBC HIV + Hepatit B (HBsAg) + Hep C (serum)  
HIVHep HIV + Hepatit B (HBsAg) (serum)  
HIVRNA HIV RNA påvisning (PCR) kvantitativ Skickas till Lund, Biobankslagen gäller
HPVPC Humant papillomavirus  
HSHZPC Herpes simplex + Zoster PCR  
HTLV HTLV (serum)  
INFRS Influensa A + B, RSV PCR Beställs under KEM i VAS
Katspe Kateterspetsar odling För odling av svamp ska detta anges i frågeställningen.
Ledpun Ledvätska/punktat odling För odling av svamp ska detta anges i frågeställningen.
LegiAg Legionellaantigen  
LikME Likvor meningit/encefalit panel, se Analysförteckning  
Likvor Likvor odling  
LVLegi Legionella PCR  
LVMyco Mycoplasma pneumoniae + Chlamydofila pneumoniae PCR  
LVPAN Luftvägspanel se Analysförteckning  
LVPert Kikhosta (pertussis)  
MgenPC Mycoplasma genitalium PCR  
MRGN MultiResistentGramNegativ screen  
MRSA MRSA  
MycoAk Mycoplasma pneumoniae antikroppar (serum)  
NeoNat Neonatal odling  
NeoNa1 Neonatal odling  
Nph Nasopharynxodling För odling av svamp ska detta anges i frågeställningen.
Ogon Ögonsekret odling För odling av svamp ska detta anges i frågeställningen.
Oron Öronsekret odling För odling av svamp ska detta anges i frågeställningen.
PCR16s Bakteriespecifik PCR/16s rRNA detektion Skickas till Sahlgrenska
Pleura Pleuravätska odling För odling av svamp ska detta anges i frågeställningen.
Pnejir Pneumocystis jirovecii  
PneuAg Pneumokockantigen  
Punkt Punktat ej steril miljö odling För odling av svamp ska detta anges i frågeställningen.
RA RA-test (serum)  
RACCP RA-test + CCP (serum)  
RotaAd Rotavirus + Adenovirus antigen (faeces i brunt rör)  
ROvatt RO-vatten till tappställe Prov från dialysavdelningen
Rubell Rubella-immunitet (serum) Biobankslagen gäller
SekGen Sekret genital odling För odling av svamp ska detta anges i frågeställningen
Sekret Sekret övrigt, ange var odling är tagen För odling av svamp ska detta anges i frågeställningen
SekSar Sårsekret, ange var odling är tagen. För odling av svamp ska detta anges i frågeställningen
Sputum Sputumprov odling För odling av svamp ska detta anges i frågeställningen.
Svalg Svalgodling För odling av svamp ska detta anges i frågeställningen. 
SvampH Svampdiagnostik hudskrap/hår  
SvampJ Svampodl jästsvamp slemhinna  
SvampN Svampdiagnostik nagelprov  
Syfili Syfili Syfilis (serum)  
TBIGRA IGRA Tuberkulostest (Quantiferon)  
Trakea Trakealsekret odling För odling av svamp ska detta anges i frågeställningen.
tTgGli Transglutaminas IgA + screening för total IgA (serum)  
Uodl Urinodling För odling av svamp ska detta anges i frågeställningen.
UodlUP Urinodling + ureaplasma PCR  
UodlN+ Urinodling Nitritpositiv  
UreaPC Ureaplasma PCR  

Vavna1

Vavna2

Vavna3

Vavna4

Vavna5

Vävnadsprov odling

För odling av svamp ska detta anges i frågeställningen.

VRE VRE VancoResistentEnterokock