Klinisk Patologi och Cytologi Halland

Patologi och Cytologi i Halland ansvarar för nära nog all morfologisk diagnostik baserad på cell- och vävnadsprover.

Ansvaret omfattar också bårhusverksamhet för Halmstad och Varbergs kommuner och obduktionsverksamhet för hela länet.

Patologi och Cytologi i Halland har även ett övergripande ansvar för screeningverksamheten inom gynekologisk cellprovskontroll. Ansvaret omfattar kallelser, diagnostik och uppföljning i samarbete med mödrahälsovården och länets kvinnosjukvård. Kliniken ansvarar också för kallelser till bukaortascreeningen av 65-åriga män.

Patologi och Cytologi i Halland fungerar också som länsövergripande biobank.

 

 Patologi och Cytologi Halland

Hallands sjukhus Halmstad

301 85 Halmstad