Bårhus Halmstad

Efter att en person avlidit på en vårdinrättning eller i kommunen, transporteras den avlidne till bårhuset på sjukhuset i Halmstad. Där förvaras den avlidne i avvaktan på eventuell obduktion, avsked och slutligen begravning.

På bårhuset erbjuder vi närstående att ta avsked av den avlidne. Detta sker i vårt avskedsrum, bårhusets personal kan närvara vid avskedet, eller enbart finnas i närheten. För avsked gäller tidsbokning. För avsked utanför bårhuspersonalens arbetstid kontaktar man Sjukhuskyrkan via sjukhusets växel.

Bårhuset har även ett tvagningsrum, där vi erbjuder tvättning av den avlidne som en del av en muslimsk eller judisk begravning.  Tvagning sker endast under bårhusets öppettider och tidsbokning gäller.

Anhöriga har även möjlighet att själva ordna avsked och tvagning med sin begravningsentreprenör.
Även då gäller tidsbokning med bårhuset.

Bårhuset Halmstads telefontider: Mån-fre 07.00-15.30  tfn: 035-13 18 76
Sjukhusets växel Halmstad: 035-13 10 00