Bårhus Halmstad

Efter att en person avlidit på en vårdinrättning eller i kommunen, transporteras den avlidne till bårhuset på sjukhuset i Halmstad. Där förvaras den avlidne i avvaktan på eventuell obduktion, avsked och slutligen begravning.

På bårhuset erbjuder vi närstående möjlighet att ta avsked av den avlidne i vårt avskedsrum. Bårhusets personal finns till hands vid avskedet. För avsked gäller tidsbokning. För avsked utanför bårhuspersonalens arbetstid kontaktar man Sjukhuskyrkan via sjukhusets växel.

Bårhuset har även ett tvagningsrum, där vi erbjuder tvättning av den avlidne i samband med begravning.  Denna tvättning sker endast under bårhusets öppettider och tidsbokning gäller alltid.

Bårhuset i Halmstads telefontider: Mån-fre 07.00-15.30  tfn: 035-13 18 76
Sjukhusets växel Halmstad: 035-13 10 00