Bårhus Varberg

Efter att en person avlidit på en vårdinrättning eller i kommunen, transporteras den avlidne till bårhuset på sjukhuset i Varberg. Där förvaras de avlidne i avvaktan på eventuell obduktion, avsked och slutligen begravning.

På bårhuset erbjuder vi närstående möjlighet att ta avsked av den avlidne i vårt avskedsrum. Bårhusets personal finns till hands vid avskedet. För avsked gäller tidsbokning. Sjukhuskyrkans personal erbjuder stödsamtal och nås via sjukhusets växel 08.00-24.00. Sjukhuskyrkan kan även vara med vid avsked under bårhusets ordinarie öppettider.

Bårhuset har även ett tvagningsrum, där vi erbjuder tvättning av den avlidne i samband med begravning. Denna tvättning sker endast under bårhusets öppettider och tidsbokning gäller alltid.

Bårhusets i Varbergs telefontider; Mån-tors 07:00-15:30 Tfn 0340-48 13 67
Sjukhusets växel, telefon; 0340-48 10 00