Bårhus Varberg

Efter att en person avlidit på en vårdinrättning eller i kommunen, transporteras den avlidne till bårhuset på sjukhuset i Varberg. Där förvaras de avlidne i avvaktan på eventuell obduktion, avsked och slutligen begravning.

På bårhuset erbjuder vi närstående möjlighet att ta avsked av den avlidne i vårt avskedsrum. Bårhusets personal finns till hands vid avskedet. För avsked gäller tidsbokning. Sjukhuskyrkans personal erbjuder stödsamtal och nås via sjukhusets växel 08.00-24.00. Sjukhuskyrkan kan även vara med vid avsked under bårhusets ordinarie öppettider.

Bårhuset har även ett tvagningsrum, där vi erbjuder tvättning av den avlidne i samband med begravning. Denna tvättning sker endast under bårhusets öppettider och tidsbokning gäller alltid.

Bårhusets i Varbergs telefontider; Mån-tors 07:00-15:30 Tfn 0340-48 13 67
Sjukhusets växel, telefon; 0340-48 10 00

Direkt när man kommer in på Sjukhusområdet, kör man rakt fram mot akutmottagningen. Man ser och kör förbi en hög skorsten på vänster sida. Efter ca 50 meter, men innan den stora parkeringen till akuten, finns en skylt där det står ”Avskedsrum/Bårhus”. Tag vänster och direkt vänster upp bakom en röd mur och vi har egen parkering utanför dörren.