Bårhus Varberg

Efter att en person avlidit på en vårdinrättning eller i kommunen, transporteras den avlidne till bårhuset på sjukhuset i Varberg. Där förvaras de avlidne i avvaktan på eventuell obduktion, avsked och slutligen begravning.

Vi erbjuder närstående möjlighet till avskedstagande i avskedsrummet. Bårhusets personal eller sjukhuskyrkan finns närvarande vid avskedet. För avsked utanför bårhuspersonalens arbetstid kontaktar man Sjukhuskyrkan via sjukhusets växel.

Bårhuset har även ett tvagningsrum, där vi erbjuder tvättning av den avlidne som en del av en muslimsk eller judisk begravning.  Tvagning sker endast under bårhusets öppettider.

Anhöriga har även möjlighet att själva ordna avsked och tvagning med sin begravningsentreprenör. Tidsbokning gäller alltid.

Bårhusets telefontider; Mån-tors 07:30-16:00 fred 07:30-13:00 tfn 0340-48 13 67
Sjukhusets växel, telefon; 0340-48 10 00