Klinisk patologi

Vad händer med provet på Patologen, och varför tar det så lång tid innan provsvar?!

Provets väg genom patologen (PDF-dokument, 59 kB)