Punktionsmottagning Hallands sjukhus Halmstad

Öppettider för både bokade patienter och drop-in

Måndag 13.00-15.00

Onsdag 13.00-15.00

Torsdag 13.00-15.00

Sista patient tas emot 14.45

Vi tar emot remisser både från öppen och slutenvård för finnnålspunktion av palpabla resistenser.

Patienten kan antingen komma som drop in utan tidsbokning eller komma på inbokad tid.

Drop in tider är enligt ovan och är tillgängligt för alla patienter. Om patienten väljer/rekommenderas gå på drop in anges det i remisstexten.

SVF patienter bör i första hand komma som drop in utan tidsbokning. Ange i remisstexten om patienten kommer som drop in. Om remittenten önskar att patienten ska tidsbokas måste telefonnummer till patienten anges i remisstexten.

Om patienter kommer utanför mottagningstiden bokas de i luckan till nästföljande mottagningstid.

För tidsbokade patienter skickas remiss, så kallas patienten i hemmet. Snabbsvarsmarkera remissen om undersökningen är brådskande.

Inneliggande patienter ska i första hand få tidsbokat besök på punktionsmottagningen. Om patienten är svårt ímmobiliserad kan punktion utföras på vårdavdelning efter telefonöverenskommelse. Gäller även punktion av barn med sedering eller punktion i narkos.

Telefonbokning: 035-13 18 70