Punktionsmottagning Hallands sjukhus Halmstad

Öppettider för både bokade patienter och drop-in

Måndag 13.00-15.00

Onsdag 13.00-15.00

Torsdag 13.00-15.00

Vi tar emot remisser både från öppen och slutenvård för finnnålspunktion av palpabla resistenser. Väntetiden är kort och patienten får oftast en tid för punktion nästkommande vecka.

För tidsbokade patienter skickas remiss, så kallas patienten i hemmet. Snabbsvarsmarkera remissen om undersökningen är brådskande.

Drop-in är i första hand för patienter på mottagningsbesök på Halmstad sjukhus där punktion önskas i samband med besöket. Om dessa patienter kommer utanför mottagningstiden bokas de i luckan till nästföljande mottagningstid.

Akuta fall från öppenvård kan få snabbt inbokad tid per telefon.

Inneliggande patienter ska i första hand få tidsbokat besök på punktionsmottagningen. Om patienten är svårt ímmobiliserad kan punktion utföras på vårdavdelning efter telefonöverenskommelse. Gäller även punktion av barn med sedering eller punktion i narkos.

Telefonbokning: 035-13 18 70