Laboratoriet informerar

 • 16 september 2013

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi 130916

  Byte av laboratoriedatasystem Klinisk kemi Halland 2013-10-05   Klinisk kemi Halland byter lördagen 2013-10-05 laboratoriedatasystem, LabMaster som varit i bruk sedan 1996 ersätts då med ett n…

 • 27 augusti 2013

  Laboratoriet informerar - Klinisk mikrobiologi 130827

  Förbättrad BAKT-remiss i VAS Natten mellan 27 och 28/8 levereras ny VAS-version och med den en förbättrad remiss för mikrobiologens analyserRemissnumret förlängs till 13 tecken där de första 8 är r…

 • 20 juni 2013

  Laboratoriet informerar - Klinisk mikrobiologi 130620

  Celiaki diagnostik Ett snabbtest för celiaki-diagnostik marknadsförs just nu till vårdcentralerna i Halland (Simtomax®). Två vårdcentraler har tagit kontakt med oss och bett om vår bedömning av den…

 • 5 juni 2013

  Laboratoriet informerar - Klinisk mikrobiologi 130605

  Leveransproblem - orange blododlingsflaska Leverantören av blododlingsflaskor har för tillfället problem med att leverera anaeroba flaskor med orange kork och etikett.Som ersättning levereras under…

 • 13 maj 2013

  Laboratoriet informerar - Klinisk mikrobiologi 130513

  Anti HBs - Ny analys Provkod i VAS: HepBsProvtagningsmaterial: SST-rör gul kork Efter utläkt HBV-infektion kan i de flesta fall antikroppar mot virus ytprotein (anti-HBs) påvisas. Förekomst av anti-…

 • 17 april 2013

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi 130422

  Förändringar fr o m 22 april 2013 P-Troponin - nytt referensintervall P-TSH - nytt referensintervall S-HE4 - ny metod S-Cystatin C - skattning av njurfunktion B-TPMT-analyser - ny beställningsrut…

 • 10 april 2013

  Laboratoriet informerar - Klinisk mikrobiologi 130410

  Förenklad VAS-beställning för Neuroborrelia Borrelia och Neuroborrelia ska beställas på samma remiss i VAS. VAS-koden Borrel används både för ordinarie borreliaserologi (blod/serum) och vid mis…

 • 9 april 2013

  Laboratoriet informerar- Klinisk patologi och cytologi 130409

  Avd för patologi & cytologi har stängt fredag 19/4 från kl 14:30 samt måndag 22/4 Avdelningen är helt stängd och vi har inte möjlighet att ta emot färska prover eller fryssnitt, vi finns inte h…

 • 4 april 2013

  Laboratoriet informerar - Klinisk mikrobiologi 130404

  ANCA - ny analys fr.o.m. 8/4 För att förbättra diagnostiken vid misstanke om systemisk vaskulit, d.v.s. granulomatös polyangiit (Wegeners granulomatos, WG), Mikroskopisk polyangiit eller Churg-Straus…

 • 27 februari 2013

  Laboratoriet informerar- Klinisk patologi/cytologi 130227

  Endast prostatabiopsier och tarmbiopsier ska läggas i 4% formaldehydburkar 30ml med tillsatts av Erythrosin.Beställningsnummer Mediq 19259Detta hjälper oss i preparathanteringen

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 129, 10, 11, 12, 13, 14, 1518, 19, Nästa,