Laboratoriet informerar

 • 1 oktober 2013

  Byte av laboratoriedatasystem Klinisk kemi Halland 2013-10-05

  Klinisk kemi Halland byter lördagen 2013-10-05 laboratoriedatasystem, LabMaster som varit i bruk sedan 1996 ersätts då med ett nytt modernare system, C5 från Software Point. Bytet har föregåtts av ett flerårigt och omfattande förberedande arbete.

  Systembytet är komplext och resurskrävande. Vi ber därför om stor förståelse om svarstider påverkas vid driftsättningsdatum och veckorna därefter.

 • 16 september 2013

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi 130916

  Byte av laboratoriedatasystem Klinisk kemi Halland 2013-10-05   Klinisk kemi Halland byter lördagen 2013-10-05 laboratoriedatasystem, LabMaster som varit i bruk sedan 1996 ersätts då med ett n…

 • 27 augusti 2013

  Laboratoriet informerar - Klinisk mikrobiologi 130827

  Förbättrad BAKT-remiss i VAS Natten mellan 27 och 28/8 levereras ny VAS-version och med den en förbättrad remiss för mikrobiologens analyserRemissnumret förlängs till 13 tecken där de första 8 är r…

 • 20 juni 2013

  Laboratoriet informerar - Klinisk mikrobiologi 130620

  Celiaki diagnostik Ett snabbtest för celiaki-diagnostik marknadsförs just nu till vårdcentralerna i Halland (Simtomax®). Två vårdcentraler har tagit kontakt med oss och bett om vår bedömning av den…

 • 5 juni 2013

  Laboratoriet informerar - Klinisk mikrobiologi 130605

  Leveransproblem - orange blododlingsflaska Leverantören av blododlingsflaskor har för tillfället problem med att leverera anaeroba flaskor med orange kork och etikett.Som ersättning levereras under…

 • 13 maj 2013

  Laboratoriet informerar - Klinisk mikrobiologi 130513

  Anti HBs - Ny analys Provkod i VAS: HepBsProvtagningsmaterial: SST-rör gul kork Efter utläkt HBV-infektion kan i de flesta fall antikroppar mot virus ytprotein (anti-HBs) påvisas. Förekomst av anti-…

 • 17 april 2013

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi 130422

  Förändringar fr o m 22 april 2013 P-Troponin - nytt referensintervall P-TSH - nytt referensintervall S-HE4 - ny metod S-Cystatin C - skattning av njurfunktion B-TPMT-analyser - ny beställningsrut…

 • 10 april 2013

  Laboratoriet informerar - Klinisk mikrobiologi 130410

  Förenklad VAS-beställning för Neuroborrelia Borrelia och Neuroborrelia ska beställas på samma remiss i VAS. VAS-koden Borrel används både för ordinarie borreliaserologi (blod/serum) och vid mis…

 • 9 april 2013

  Laboratoriet informerar- Klinisk patologi och cytologi 130409

  Avd för patologi & cytologi har stängt fredag 19/4 från kl 14:30 samt måndag 22/4 Avdelningen är helt stängd och vi har inte möjlighet att ta emot färska prover eller fryssnitt, vi finns inte h…

 • 4 april 2013

  Laboratoriet informerar - Klinisk mikrobiologi 130404

  ANCA - ny analys fr.o.m. 8/4 För att förbättra diagnostiken vid misstanke om systemisk vaskulit, d.v.s. granulomatös polyangiit (Wegeners granulomatos, WG), Mikroskopisk polyangiit eller Churg-Straus…

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 1210, 11, 12, 13, 14, 15, 1620, 21, Nästa,