Laboratoriet informerar

 • 18 december 2009

  Mikroben dec 2009

  Innehåll: Mikrobiologens öppettider i julhelgen När kommer provsvaren i julhelgen? Parasitdiagnostiken flyttar till mikrobiologen.     Klicka på länken i högerspalten …

 • 14 december 2009

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 6 2009

  AKUT - beställning och märkning

  Viktig information för akuta prover

  VAS - beställningskoder

   

  Förändringar från och med 14 december 2009

  S-Gentamicin - nedlagd metod

  P-TSH - referensintervall, gravida

   

  Förändring från och med 11 januari 2010

  P-Troponin T - byte av enhet till ng/L

 • 9 november 2009

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 5 2009

  Förändringar inom Klinisk kemi från och med 9 november 2009

   

  F-Calprotektin - ändrad Cut-off

  S-TRAK (Tyroideareceptorantikroppar) - nytt referensintervall

  S-Ferritin - nytt referensintervall

  Läkemedelsanalyser - nedlagda metoder

  Ny lancett på Centralförrådet

   

   

  Förändringar inom Transfusionsmedicin från och med 1 december 2009

   

  Transfusionsmedicin Halland inför screen-titrering av irreguljära erytrocytantikroppar hos gravida

  Namnändring

  Sammankoppling Reservnummer med Personnummer

 • 12 oktober 2009

  Mikroben okt 2009

  Innehåll: Förändring av nagelsvampdiagnostik. Analyskombinationer   Klicka på länken i högerspalten för att läsa nyhetsbrevet.    

 • 1 oktober 2009

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 4 2009

  Förändring från och med 1 oktober 2009

   

  Gentamicin - tillfälligt indragen analys

 • 29 september 2009

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 3 2009

  Nyheter från och med 29 september 2009

   

  P-Troponin T - ny förbättrad metod

  P-IL-6 - ny metod

  B-DNA-JAK2 mutation, kval - ny metod

  S-PSA - nya åtgärdsgränser

  P-NT-proBNP - nya beslutsgränser

  S-Folat - ändrat referensintervall

  P-Albumin - ny metod

  S-Proteiner - ändrade referensintervall

  S-Kryoglobuliner - nedlagd metod

  F-Calprotektin - märkning av prover

  Absorptionskurva - ej rörpost

  Analysförteckning - gemensam för laboratorierna

  VAS-koder - analysförteckningen

  Analysfrekvens - analysförteckningen

  Märkning av provrör - etikettplacering

  Provtagning - blandning och förvaring av rör

  Blodgruppering och blodbeställning - remisser för utskrift

  Ny överläkare

 • 24 september 2009

  Mikroben sept 2009

  Innehåll: DTTP - ny analys fr o m 1/10 Influensadiagnostik Ny analysförteckning     Klicka på länken i högerspalten för att läsa Mikroben.

 • 27 april 2009

  Mikroben april 2009

  Innehåll: Förändring av svarsrutiner för blod-, likvor- och punktatodlingar Välj rätt provkod i VAS     Klicka på länken i högerspalten för att läsa Mikroben.

 • 14 april 2009

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 2 2009

  Förändringar från och med 14 april 2009  

   

  P-Procalcitonin - analyseras även i Varberg

  U-Droger - nya provtagningsföreskrifter

  U-Droger - nya svarsrutiner

  IgE luftburna allergen, översikt - nya svarsrutiner

  IgE rekombinanta allergenspecifika antikroppar - nya analyser

  Ceruloplasmin - ändrat referensintervall

  Glukostolerans (Glukosbelastning) - färdig glukoslösning

  S-IgA - referensintervall, barn

  S-IgM - referensintervall, barn

 • 23 februari 2009

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 1 2009

  Förändring från och med 23 februari 2009

  Viktig information gällande InterInfo (länk till blodcentralens datasystem)

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 1214, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Nästa,