Laboratoriet informerar

 • 23 februari 2009

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 1 2009

  Förändring från och med 23 februari 2009

  Viktig information gällande InterInfo (länk till blodcentralens datasystem)

 • 4 februari 2009

  Mikroben feb 2009

  Innehåll: Preliminär prestanda för snabbtest influensa Clostridium difficile-diagnostik Telefonsvar från Mikrobiologen     Klicka på länken i högerspalten för att läsa mikroben.

 • 12 januari 2009

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 7 2008

  Förändringar från och med 12 januari 2009 

   

  P-Prokalcitonin, ny analys

  P-ACTH, ny analys

  tU-Kortisol, ny analys

  U-Protein HC, nytt referensintervall

  Diagnostik av järnbrist

  S-Testosteron/S-SHBG kvot

  Ejakulat-Celler, fertilitet (Fertilitetsutredning)

  TPMT, sänkt pris

 • 1 december 2008

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 6 2008

  Nyhet från och med 1 december 2008

   

  S-25(OH)-vitamin D, ny analys

 • 18 augusti 2008

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 5 2008

  Förändringar från och med 18 augusti 2008

   

  S-Netilmicin, ny analys

  Nedläggning av Amylas, isoenzym

  Nedläggning av ALP, isoenzym

 • 23 juni 2008

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 4 2008

  Förändringar fr o m 23 juni 2008

   

  P-Apo A1 och P-Apo B

  S-DHEAS (Dehydroepiandrosteronsulfat)

 • 25 april 2008

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 3 2008

  Förändring from 25 april 2008

   

  Ciklosporin, ny metod

  Missbruksanalyser

  F-Hb, ny test

  HbA1c, kapillärt

 • 1 mars 2008

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 1 2008

  Nya öppettider för laboratoriets provtagningsenhet i Varberg  

  Från och med den 1 mars 2008 kommer våra öppettider för provtagning att vara

  Måndag-torsdag   07:15-15:30

  Fredag                   07:15-13:00

 • 11 februari 2008

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 2 2008

  Förändringar från och med 11 februari 2008

   

  Nytt referensintervall för P-APT-tid

  Nya beslutsgränser för P-NT-proBNP

  S-Folat och S-Kobalamin analyseras nu även i Varberg

  AKUT-märkning

  Beställare uppmanas till restriktivitet avseende tilläggsbeställningar

  Nedläggning av Ledvätske-Albumin

 • 22 november 2007

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 7 2007

  Förändringar från 22 november 2007

   

  Hantering av vacutainer- och microtainerrör efter provtagning

  Provtagning - slaskrör

  B-SR (Sänka)

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 1214, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Nästa,