Laboratoriet informerar

 • 19 november 2007

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 6 2007

  Förändringar från och med 19 november 2007

   

  Ny metod för titrering av irreguljära erytrocytantikroppar hos gravida

  Kvantifiering av anti-D (mg/L)

  Erytrocytantikroppsscreening på navelsträngsblod

 • 17 september 2007

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 5 2007

  Förändringar fr o m 17 september 2007

   

  TPMT, tre nya metoder för bestämning av enzymaktivitet, metaboliter och genotyp

  B-Tacrolimus – ny analysmetod

  S-IgE allergenspecifika antikroppar –- förbättrad analyskänslighet

  S-IgA <0,07 g/L – ny rutin

  B-SR – ny mätenhet

  Pt-GFR (Iohexol) norm

 • 25 maj 2007

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 4 2007

  Förändringar fr o m 25 maj 2007

   

  Alla erytrocytkoncentrat blir leukocytbefriade

  Ny rutin för BAS-test för Blodcentralen i Halmstad

 • 20 mars 2007

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 3 2007

  Förändringar fr o m 20 mars 2007

   

  S-S100

  Absolut GFR

  Pt-Svettest (Svett-Klorid), nytt referensintervall

  P-NT-proBNP analyseras nu även på laboratoriet i Varberg

 • 1 februari 2007

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 2 2007

  Förändringar fr o m 1 februari 2007

   

  Uppskattning av GFR införs för att tidigare upptäcka nedsatt njurfunktion

  B-Ret-He - ny analys

  P-PK – justering av larmgräns

 • 15 januari 2007

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 1 2007

  Nya öppettider för provtagning på laboratoriet i Falkenberg

  From den 15 januari kommer våra tider för provtagning att vara

  måndag-torsdag 07:30-16:30

  fredag 07:30-13:00

 • 12 juni 2006

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 3 2006

  Förändringar fr o m 12 juni 2006

   

  tU-Albumin (mikro) utgår

  F-Hb utgår

  B-Lymfocyter CD4/CD8-kvot utgår

  Verifiering efter positiv screenanalys av missbruksdroger

 • 15 maj 2006

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 2 2006

  Förändringar fr o m 15 maj 2006

   

  P-Calcium - ändrat referensintervall, enligt NORIP

   P-Apo A1, Apo B och kvoten P-Apo B/P-Apo A1 - nya metoder

  S-IGF 1 och S-IGFBP 3 - nya metoder

  P-Myoglobin - ändrat referensintervall

  Hantering av vacutainer- och microtainerrör efter provtagning

  Hjärtmarkörer - nytt provtagningsrör

  U-Sediment 

 • 13 mars 2006

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 1 2006

  Förändringar fr o m 13 mars 2006

   

  P-Kreatinin - nytt referensintervall

  S-Prolaktin - nytt referensintervall

  P-PK - justering av larmgräns

  Pt-Iohexolclearance - ändrad dosering

  S-IgG subklasser - nytt referensintervall

  S-CRP utgår ur S-Proteinprofil

  S-Interleukin 8 (IL-8) - ny analys

  Bikarbonat, aktuellt - nytt provtagningsrör

 • 28 november 2005

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 4 2005

  Förändringar fr o m 28 november 2005

   

  S-Allergianalyser

  P-Laktat

  S-(aB)-Calciumjon

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 1214, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Nästa,