Laboratoriet informerar

 • 27 april 2009

  Mikroben april 2009

  Innehåll: Förändring av svarsrutiner för blod-, likvor- och punktatodlingar Välj rätt provkod i VAS     Klicka på länken i högerspalten för att läsa Mikroben.

 • 14 april 2009

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 2 2009

  Förändringar från och med 14 april 2009  

   

  P-Procalcitonin - analyseras även i Varberg

  U-Droger - nya provtagningsföreskrifter

  U-Droger - nya svarsrutiner

  IgE luftburna allergen, översikt - nya svarsrutiner

  IgE rekombinanta allergenspecifika antikroppar - nya analyser

  Ceruloplasmin - ändrat referensintervall

  Glukostolerans (Glukosbelastning) - färdig glukoslösning

  S-IgA - referensintervall, barn

  S-IgM - referensintervall, barn

 • 23 februari 2009

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 1 2009

  Förändring från och med 23 februari 2009

  Viktig information gällande InterInfo (länk till blodcentralens datasystem)

 • 4 februari 2009

  Mikroben feb 2009

  Innehåll: Preliminär prestanda för snabbtest influensa Clostridium difficile-diagnostik Telefonsvar från Mikrobiologen     Klicka på länken i högerspalten för att läsa mikroben.

 • 12 januari 2009

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 7 2008

  Förändringar från och med 12 januari 2009 

   

  P-Prokalcitonin, ny analys

  P-ACTH, ny analys

  tU-Kortisol, ny analys

  U-Protein HC, nytt referensintervall

  Diagnostik av järnbrist

  S-Testosteron/S-SHBG kvot

  Ejakulat-Celler, fertilitet (Fertilitetsutredning)

  TPMT, sänkt pris

 • 1 december 2008

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 6 2008

  Nyhet från och med 1 december 2008

   

  S-25(OH)-vitamin D, ny analys

 • 18 augusti 2008

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 5 2008

  Förändringar från och med 18 augusti 2008

   

  S-Netilmicin, ny analys

  Nedläggning av Amylas, isoenzym

  Nedläggning av ALP, isoenzym

 • 23 juni 2008

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 4 2008

  Förändringar fr o m 23 juni 2008

   

  P-Apo A1 och P-Apo B

  S-DHEAS (Dehydroepiandrosteronsulfat)

 • 25 april 2008

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 3 2008

  Förändring from 25 april 2008

   

  Ciklosporin, ny metod

  Missbruksanalyser

  F-Hb, ny test

  HbA1c, kapillärt

 • 1 mars 2008

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 1 2008

  Nya öppettider för laboratoriets provtagningsenhet i Varberg  

  Från och med den 1 mars 2008 kommer våra öppettider för provtagning att vara

  Måndag-torsdag   07:15-15:30

  Fredag                   07:15-13:00

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 1217, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Nästa,