Laboratoriet informerar

 • 1 februari 2007

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 2 2007

  Förändringar fr o m 1 februari 2007

   

  Uppskattning av GFR införs för att tidigare upptäcka nedsatt njurfunktion

  B-Ret-He - ny analys

  P-PK – justering av larmgräns

 • 15 januari 2007

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 1 2007

  Nya öppettider för provtagning på laboratoriet i Falkenberg

  From den 15 januari kommer våra tider för provtagning att vara

  måndag-torsdag 07:30-16:30

  fredag 07:30-13:00

 • 12 juni 2006

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 3 2006

  Förändringar fr o m 12 juni 2006

   

  tU-Albumin (mikro) utgår

  F-Hb utgår

  B-Lymfocyter CD4/CD8-kvot utgår

  Verifiering efter positiv screenanalys av missbruksdroger

 • 15 maj 2006

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 2 2006

  Förändringar fr o m 15 maj 2006

   

  P-Calcium - ändrat referensintervall, enligt NORIP

   P-Apo A1, Apo B och kvoten P-Apo B/P-Apo A1 - nya metoder

  S-IGF 1 och S-IGFBP 3 - nya metoder

  P-Myoglobin - ändrat referensintervall

  Hantering av vacutainer- och microtainerrör efter provtagning

  Hjärtmarkörer - nytt provtagningsrör

  U-Sediment 

 • 13 mars 2006

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 1 2006

  Förändringar fr o m 13 mars 2006

   

  P-Kreatinin - nytt referensintervall

  S-Prolaktin - nytt referensintervall

  P-PK - justering av larmgräns

  Pt-Iohexolclearance - ändrad dosering

  S-IgG subklasser - nytt referensintervall

  S-CRP utgår ur S-Proteinprofil

  S-Interleukin 8 (IL-8) - ny analys

  Bikarbonat, aktuellt - nytt provtagningsrör

 • 28 november 2005

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 4 2005

  Förändringar fr o m 28 november 2005

   

  S-Allergianalyser

  P-Laktat

  S-(aB)-Calciumjon

 • 14 september 2005

  Laboratoriet informerar - klinsik kemi Nr 3 2005

  Förändringar fr o m 14 september 2005

   

  Albuminkorrigering av P-Calcium upphör

  Fecalt Calprotektin, ny markör vid gastrointestinala sjukdomar

  Elektrolyter, Glukos och Laktat kan fås på B-Blodgasbeställning

  Amnion-AFP (alfa-Fetoprotein)

  På ny tjänst

 • 18 april 2005

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 2 2005

  Förändringar fr o m 18 april 2005

   

  Ny genetisk analys för diagnostik av laktosintolerans

  Viktig rekommendation angående F-Hb

  S-TRAK (TSH-receptor autoantikroppar), ny analys

  S-C-peptid, ny analys

  Byte av provtagningsrör till P-Homocystein och P-Metylmalonat

  S-NT-proBNP vid hjärtsviktsdiagnostik i Primärvården Halland

  LD-isoenzymer utgår

  U-Sediment

  P-Antitrombin

  Ny rutin från Blodcentralen

  Reviderade priser

 • 17 januari 2005

  Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 1 2005

  Förändringar fr o m 17 januari 2005

  MTHFR 677 C-T och MTHFR 1298 A-C genotypning för funktionellt ökat folatbehov

  Ny metod för P-Homocystein

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 1216, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ,