Driftsättning av automation på Avd för Klinisk kemi Varberg

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 171120

Förändring fr.o.m. vecka 47 2017

Driftsättning av automation på Avd för Klinisk kemi Varberg.
- Risk för förlängda svarstider

Under vecka 47 driftsätter Avd för Klinisk kemi Varberg automationsbana i syfte att standardisera provflöden, och detta leder till förändrade arbetsrutiner på laboratoriet. Motsvarande automation finns sedan tidigare installerad på laboratoriet i Halmstad.

Installation och driftsättning av utrustning innebär ökad sårbarhet med risk för tillfälliga driftstopp. Viss risk för förlängda svarstider föreligger och vi ber er därför ha förståelse för om provsvar dröjer i samband med driftsättningen och veckorna därefter.

Vänligen sprid informationen inom din organisation. 

 

Vid frågor angående driftstörningen, kontakta:
Avdelningschef Eva Alm / Driftledare Rut Bengtsson
Eva.Alm@regionhalland.se
Tfn 0340-481421