Förändring gällande ANA-diagnostiken

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2018-05-09

Antikroppar mot kärnantigener, ANA, förekommer vid ett flertal systemiska autoimmuna sjukdomar, såsom Systemisk lupus erythematosus (SLE), Systemisk skleros, Sjögrens syndrom m.fl. ANA analyseras med såväl Immunokemisk metod mot specifika kärnantigen samt i utvalda fall med Immunofluorescensmetod (IIF). Analys av anti-dsDNA utförs i utvalda fall och analyseras med Immunofluorescensmetod på Crithidier som har hög specificitet för SLE.​

ANA-screen innehåller 17 väldefinierade ENA-antigen. Vid positivt utfall av ANA-screen utförs en ENA-analys, vilken innehåller en panel av de enskilda antigen som återfinns i ANA-screen. Tidigare omfattade panelen 11 antigen, men nu införs en förändring där samtliga 17 antigen kommer att analyseras vid positiva utfall (CENP, Jo-1, SSA, SSB, U1RNP (två målantigen), Scl70, Sm, RNP70, RibP, dsDNA, Ro52, RNA-polymeras III, Fribrillarin, PM-Scl, Mi-2, PCNA).

Anti-dsDNA: Vi har under några år nu analyserat ANA-antikroppar med i första hand ANA-screen, en immunokemisk metod. Det förekommer ofta att prover som fått ett positivt utfall för Anti-dsDNA med den immunokemiska metoden inte kunnat bekräftas med Immunofluorescensmetod, vilken är referensmetod. Dessa prover har fram tills nu svarats ut med en kommentar, men nu väljer vi att endast svara ut immunofluorescensresultatet, vilket är i linje med rådande riktlinjer.

ANA