fS-Gastrin - ändrade provtagningsföreskrifter

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 161027

Det är ändrade provtagningsföreskrifter för fS-Gastrin, se länkar till respektive laboratorium.

Laboratoriemedicin Skåne:
http://www.analysportalen-labmedicin.skane.se/viewAnalys.asp?Nr=253

Laboratoriet för Klinisk kemi SU/Sahlgrenska:
https://www2.sahlgrenska.se/sv/SU/Omraden/4/Verksamhetsomraden/Laboratoriemedicin/Klinisk-kemi/Analyslista/  

Vid frågor kontakta:
BMA/Instruktör Martin Samuelsson
Martin.Samuelsson@regionhalland.se 
Tfn 035-13 18 05