Hantering av poster i GE2 med DOK-typ SänBA och BAKT-svar där alla provkoder inte kommer att få något svar från mikrobiologen

Laboratoriet informerar klinisk mikrobiologi 160209

Hantering av poster i GE2 med DOK-typ SänBA och BAKT-svar där alla provkoder inte kommer att få något svar från mikrobiologen

DOK-typ SänBA i GE2 innebär att remissen inte har kvitterats av mikrobiologens nya datasystem. Orsaken är att remissen innehåller en ”gammal” provkod som inte skulle ha använts efter 6/2. (Bodl 1-4, Odling, Odl 1-5 och Svamp)

  • Vid osäkerhet kontrollera med mikrobiologen att remissen är manuellt inregistrerad i deras datasystem (görs utefter den etikett på det provmaterial /rör mikrobiologen har fått in).
  • Låt raden med SänBA ligga kvar i GE2.

När mikrobiologen besvarar remissen görs det på motsvarande ny (t ex B AE 1 eller SekSar) provkod. Raden med DOK-typ SänBA kommer då att ändras till BAKT i GE2.

  • Under en kort övergångsperiod bör alla BAKT-svar i GE2 öppnas och kontrolleras via menyval Läs.

Om det i remissen finns en ”gammal” provkod som kan antas inte bli besvarad av mikrobiologen måste denna provkod få ett svar för att också övriga svar ska visas i läkarens signeringslista i JO12:

  • Öppna formulär LA1 för aktuell patient.
  • Markera och öppna aktuell BAKT-remiss. Formulär LA1(5) öppnas.
  • Markera den ”gamla” provkoden, välj menyval svaR.
  • I fältet Svar skriv Slutsv. Ta Enter eller F2.
  • Fråga Vidare till analyskommentar? visas. Svara Ja.
  • Fönster Analyssvar/kommentar visas. Skriv där in lämplig text, t ex Se svar på ny provkod B AE 1 (om det gäller blododling). Spara med Enter eller F2.