Inbjudan till utbildning i preanalytisk hantering/provhantering

Det är viktigt att provsvar från laboratorierna är korrekta eftersom de ger vägledning till diagnos och behandling av den enskilda patienten. Provet som  analyseras på laboratoriet ska återspegla hur förhållandet var hos patienten när provet togs. Hur provtagningen är utförd har stor inverkan på om resultatet blir rättvisande.

I utbildningen går vi igenom vad som är viktigt att tänka på vid provtagning och transport av prover till laboratoriet. Det är ett bra tillfälle att repetera föreskrifter och ta del av tillkomna nyheter.

Utbildningen riktar sig till all personal som arbetar med provtagning och patientnära analyser vid Hallands sjukhus Halmstad. (för HSV är utbildningen planerad till hösten 2014)

Det är bra om minst en men gärna flera personer från varje verksamhet kan delta.

Instruktörer från Klinisk kemi och Mikrobiologen finns på plats för att svara frågor.

Utbildningen hålls vid två tillfällen och varar ca 1 timma.

Ingen föranmälan behövs.

 

Tid                                                    Lokal

Tisdag 11 mars, kl 14.30             Ankaret, Hallands sjukhus Halmstad

Onsdag 19 mars, kl 14.30           Ankaret, Hallands sjukhus Halmstad

Kontaktperson:

Martin Samuelsson 035 - 13 18 05 martin.samuelsson@regionhalland.se