Inbjudan till workshop i Halmstad för nyupphandlad Push Button venprovtagningsset

Välkommen till en stickworkshop! Introduktion och utbildning av det nyupphandlade BD Vacutainer® Push Button venprovtagningssetet.

Seminariet vänder sig till all vårdpersonal som hanterar blodprovstagning.

NÄR: 5 och 13 November, 2014

TID: Kl. 13.00-16.00. Drop in

VAR: Galeasen-Skonaren

Se inbjudan i högerkolumnen.

Vid frågor kontakta:
Fredrik Nilsson, tel. 070-637 46 00, fredrik_karl_nilsson@europe.bd.com
eller
Martin Samuelsson Klinisk kemi tel. 035-131805