LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk Kemi 140527

FÖRSENADE ELLER UTEBLIVNA PROVSVAR?

 

Vid överföringar av svar från Klinisk kemi har dessa inte alltid blivit korrekt hanterade av regionens IT-system vilket har lett till att analysresultat ibland inte har överförts till kundernas journalsystem. Problemen har uppmärksammats tack vare att kunder har vänt sig till Kliniskt kemi med avvikelserapporter om uteblivna svar.

Våra kunder kan drabbas av att det i journalsystemen anges ”Pågår” i en resultatruta under onormalt lång tid. Normalt anges meddelandet ”Pågår” på beställda analyser när första svaret rapporteras ut på remissen. Under vanliga förutsättningar är detta ett sätt att visa remissen är noterad och att svar väntas från oss så fort de är klara. Problemet vi nu observerat är att detta vänteläge permanentats för vissa remisser samtidigt som laboratoriet inte alltid kan se att resultaten inte nått ut till kunderna.

 

Vad gör laboratoriet?

I de fall där vi kan spåra att remisser inte har fått någon kvittens från VAS om mottagna analysresultat så jämför vi beställda remisser och vilka resultat som visas i VAS. Saknas resultat i VAS så sänds dessa på nytt. Arbetet är prioriterat men innebär tyvärr en tidskrävande manuell hantering varför det kan ta 1-2 veckor innan saknade svar finns i VAS.

För övriga journalsystem som inte skickar kvittenser är vi helt beroende av återkoppling från er kunder.

Tillsammans med Regionens IT-avdelning som sköter våra nätverk och resultatöverföringar arbetar vi med att lösa problemen.

 

Vad kan du som kund göra?

En del av problematiken är att laboratoriet inte alltid kan se vilka kunder som drabbats eller på annat sätt ta reda på vilken beställare som har remisser där provsvar inte har levererats. Vi uppmanar därför alla våra kunder att höra av sig till laboratoriet för att anmäla uteblivna provsvar med information om patient-ID, provtagningsdatum och tid så kommer de analys-resultat som saknas att skickas på nytt.

 

 

 

Andreas Hillarp

Verksamhetschef

Klinisk kemi Halland

 

 

 

Klinisk kemi Halmstad

Klinisk kemi Varberg

Klinisk kemi Kungsbacka

Klinisk kemi Falkenberg

035-13 18 00

0340-48 14 25

0300-56 51 67

0346-560 82