Laboratoriet informerar - Klinisk kemi 140626

Förändring fr o m 1 juli 2014

P-Gentamicin - ny analys i sortimentet

Gentamicin (Gensumycin®) är ett antibiotikum som bland annat används vid allvarliga infektioner utgångna från lungor, urinvägar eller tarm. Koncentrationsbestämningen utförs på laboratoriet i Halmstad.

 

VAS-provkod:

GENTA

Remiss:

Klinisk kemi 1 (kommentarsfältet)

Provtagning:

Plasma (PST)

Referensintervall:

Anges ej (för terapeutiska riktlinjer se FASS)

Pris:

128 kr

Analysfrekvens:

Akut/dagligen

  

Genomförd förändring 15 maj 2014

P-Metotrexat - ändrat provtagningsrör

För att påskynda hantering och svarsrapportering ska prov för metotrexatanalys fortsättningsvis tas i EDTA-rör.

Provtagning:

EDTA-rör 6 mL lila propp alt. för barn EDTA-rör 3 mL lila propp

  

Genomförd förändring 12 februari 2014

P-NT-proBNP - analyseras i Varberg

Hjärtsviktsmarkören NT-proBNP analyseras sedan tidigare av Klinisk kemi i Halmstad. Numera utförs analysen även av laboratoriet i Varberg.

  

 

Klinisk kemi Halland

Andreas Hillarp

Verksamhetschef