LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk Kemi 141001

Förändring fr o m 7 oktober 2014

S-Cystatin C - Ny analysmetod

 

Klinisk kemi byter metod för koncentrationsbestämning av Cystatin C. Överensstämmelsen med nuvarande metod är mycket god men förändrade nivåer kan ses hos enstaka individer.

Analys av Cystatin C ska inte göras vid peroral steroidmedicinering, obehandlad thyroideadysfunktion eller graviditet eftersom detta kan ge felskattning av GFR.

Cystatin C-skattat GFR räknas ut från ett års ålder med hjälp av den så kallade CAPA-formeln [1]. Referensintervall (som inte påverkas av metodbytet) finns från två års ålder.

Fortsättningsvis kommer endast referensintervallet för GFR att rapporteras, referensintervallet för Cystatin C-koncentrationen kommer däremot inte längre att anges.

1.   Grubb, A., et al., Generation of a new cystatin C-based estimating equation for glomerular filtration rate by use of 7 assays standardized to the international calibrator. Clin Chem, 2014. 60(7): p. 974-86.

 

VAS-provkod: CYSTC (samma som tidigare)    
Remiss:  Klinisk kemi 2    
Provtagning:  SST-rör 3,5 mL gul propp    
       
Referensintervall:      
S-Cystatin C Anges ej    
       
Pt-GFR (Cystatin C) norm 2-40 år: >85      mL/min/1,73 m²
  41-50 år: >79      mL/min/1,73 m²
  51-65 år: >59      mL/min/1,73 m²
  66-80 år:  >49      mL/min/1,73 m²
       
Analyserande labb:   Halmstad    
Pris: 30 kr    
 Analysfrekvens: Vardagar    

                                                         

                                                       

Klinisk kemi Halland

 

Andreas Hillarp

Verksamhetschef