S-Vankomycin - Ny svarsrutin

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 150407

Förändring fr.o.m. 15 april 2015

S-Vankomycin - Ny svarsrutin

S-Vankomycin kommer att rapporteras utan terapiintervall. Information kring dosering och önskvärd läkemedelskoncentration finns i FASS och i Terapigrupp Infektion/Strama Hallands terapirekommendationer.                                                     

 

Klinisk kemi Halland

Andreas Hillarp

Verksamhetschef