Pleuravätska-pH – ny analys i sortimentet

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 160201

Förändring fr.o.m. 1 februari 2016

pH i pleuravätska har hittills analyserats med urinsticka som ett Diverse-pH. För att uppnå en högre mätnoggrannhet införs analysen Pleuravätska-pH (Plv-pH) på ett av laboratoriets blodgasinstrument i Halmstad. Analysen Diverse-pH kvarstår för kroppsvätskor som ascites, ledvätska m.m.

 

Plv-pH

VAS-provkod: PHPLEU
Remiss: Klinisk Kemi 3 (Övriga analyser)
Provtagning: Spruta med titrerat Li-heparin (blodgasspruta)
Fylls enligt rekommendation för aktuell spruta.
Spruta lämnas omedelbart till laboratoriet, ska vara väl försluten och utan luft. Luft kan ge falskt högt pH. Provet får inte komma i kontakt med lokalanestetika (lidokain) eftersom det är surt.
Referensintervall: -
Pris: 150 kr
Analysfrekvens: Akut
Analyserande labb: Halmstad

 

 Vid frågor kontakta:

Maria.Held@regionhalland.se

Tfn 035-13 18 97