Paracetamol rapporteras utan referensintervall

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 160318 

Förändring fr.o.m. 23 mars 2016

S-Paracetamol kommer att rapporteras utan referensintervall. Indikation för behandling med antidot är beroende av såväl plasmanivå som tid efter tablettintag, se exempelvis http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=938 eller http://www.giftinformation.se/lakare/substanser/paracetamol/.


Vid frågor kontakta:
Hilda.Hallander@regionhalland.se
Tfn 035-13 45 94