Ändrad analys- och svarsrutin för CKMB i Halmstad

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 160414

Förändring fr.o.m. 20 april 2016

P-CKMB kommer endast analyseras en gång per dygn vid laboratoriet i Halmstad. Laboratoriet i Varberg påverkas inte av denna förändring. För diagnostik av hjärtinfarkt rekommenderas P-Troponin T [1]. Om snabbare svar på P-CKMB önskas vid analys i Halmstad kan det fås efter telefonkontakt med laboratoriet.

1. Thygesen, K., et al., Third universal definition of myocardial infarction.  J Am Coll Cardiol, 2012. 60(16): p. 1581-98.

Vid frågor kontakta:
ST-läkare Hilda Hallander
Hilda.Hallander@regionhalland.se
Tfn 035-13 45 94