Bilirubin, konjugerat - ny metod

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 160414-2    

Förändring fr.o.m. 18 april 2016

P-Bilirubin, konjugerat kommer att analyseras med en ny metod som är mindre känslig för hemolys. Den nya metoden uppmäter resultat som är något lägre än den gamla metodens, framförallt vid förhöjda nivåer. Analysen kommer att rapporteras utan referensintervall för spädbarn. Från och med 28 dagars ålder är referensintervallet oförändrat.

Referensintervall
≥28 dgr: 0 - 3,9 µmol/L

 

Vid frågor kontakta:
ST-läkare Hilda Hallander
Hilda.Hallander@regionhalland.se
Tfn 035-13 45 94