CRP-reagens till instrument Afinion AS100 - Lot-problem

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi

Reagens/kassetter (Mediq art.nr. 18694) med lotnummer 10180967 har visat sig kunna ge för höga resultat på vissa Afinion-instrument. Reagens med det aktuella lotnumret finns inte kvar i lager hos Mediq.

Om CRP-kontrollerna (Mediq art.nr. 18901) inte ligger inom åsatta gränser ska kassetter med lotnummer 10180967 inte användas.
Om CRP-kontrollerna ligger inom åsatta gränser kan kassetterna användas. 

Kontakta Charlotta Jonsson, Alere AB eller Martin Samuelsson, Klinisk kemi Halland för information om hur reagenskasetter ska bytas ut till annat lotnummer.


Kontaktuppgifter:
charlotta.jonsson@alere.com
Tfn 08-544 812 18

Martin.Samuelsson@regionhalland.se
Tfn 035-13 18 05