TPMT - ändrade provtagningsföreskrifter

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 160526

Förändring fr.o.m. 2 juni 2016

​För att uppnå hög analyskvalitet ska prov för B-TPMT-enzymaktivitet och B-TPMT-metaboliter vara laboratoriet tillhanda inom tre dagar efter provtagning. Prov som ankommer senare än tre dagar efter provtagning kommer inte att analyseras.

Vid frågor kontakta:
ST-läkare Jan Miller
Jan.Miller@regionhalland.se
Tfn 035-13 15 85