P-Gentamicin - Risk för falskt höga analysresultat

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 160526

Den metod för gentamicinmätning som används i Halland har visat sig kunna ge 15-20 % för höga resultat. Leverantören beräknar att det tar 4-6 veckor att åtgärda detta fel. Den koncentration som uppmäts kommer att lämnas ut som ett preliminärsvar och bör tolkas med försiktighet. Med resultatet följer en kommentar där detta anges. Provet kommer att skickas vidare till annat laboratorium för en säker mätning men tyvärr innebär det att ett definitivt svar lämnas med fördröjning. Vi meddelar så fort leverantören har åtgärdat problemet.

  

Vid frågor kontakta:

ST-läkare Hilda Hallander

Hilda.Hallander@regionhalland.se

Tfn 035-13 45 94