Gentamicin - överväg annat antibiotikum

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 160602-2

På grund av metodproblem vid analys av P-Gentamicin finns som tidigare meddelats risk för falskt höga analysresultat. I de flesta kliniska situationer är tobramycin ett likvärdigt alternativ till gentamicin som kan övervägas under tiden problemet åtgärdas (4-6 veckor). Doseringen är densamma. Klinisk kemi meddelar så fort problemet är löst.

 

Hilda Hallander, ST-läkare Klinisk kemi

Jakob Billfeldt, verksamhetschef/överläkare Infektionskliniken

Anna Kasemo, avdelningschef/specialistläkare Barn- och ungdomskliniken

Magnus Lindén, överläkare Barn- och ungdomskliniken

Mats Erntell, överläkare Smittskyddsenheten

 

 

Vid frågor kontakta:

ST-läkare Hilda Hallander

Hilda.Hallander@regionhalland.se

Tfn 035-13 45 94