ALAT, ALP, ASAT, GT och Pankreasamylas - justerade referensintervall

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 160602

Förändring fr.o.m. 8 juni 2016

Succesivt under vecka 23 och 24 med början den 8 juni kommer referensintervallen för ALAT, ALP, ASAT, GT och Pankreasamylas justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier och läroböcker. Efter förändringen ser de ut på följande sätt:

 

P-ALAT

<6 mån: 0 - 1,20 µkat/L
6 mån-1 år: 0 - 0,90 µkat/L
2-10 år:   0 - 0,80 µkat/L
11-17 år: Referensintervall saknas
Kvinnor: 0 - 0,75  µkat/L
Män:    0 - 1,10 µkat/L
 
P-ASAT
<6 mån: 0 - 1,20 µkat/L
6 mån-1 år: 0 - 0,90 µkat/L
2-10 år:   0 - 0,80 µkat/L
11-17 år: Referensintervall saknas
Kvinnor: 0 - 0,60 µkat/L
Män:    0 - 0,75  µkat/L
 
 P-ALP
<6 mån: 2,5 - 10,0 µkat/L
6 mån-6 år: 4,5 - 18,0  µkat/L
7-15 år: 2,2 - 18,0 µkat/L
16-17 år: Referensintervall saknas
Vuxna: 0,6 - 1,8   µkat/L
 
P-GT
<6 mån:   Referensintervall saknas
6 mån-7 år: 0,11 - 0,27 µkat/L
8-12 år: 0,15 - 0,43 µkat/L
13-17 år: 0,15 - 0,60 µkat/L
Kvinnor:
18-40 år: 0,15 - 0,75 µkat/L
>40 år: 0,15 - 1,20 µkat/L
Män:
18-40 år:   0,15 - 1,30 µkat/L
>40 år: 0,20 - 1,90 µkat/L
 
P-Pankreasamylas
<6 mån: 0 - 0,39        µkat/L     
6 mån-1 år:     0,02 - 0,39 µkat/L
2-14 år: 0,10 - 0,60 µkat/L
15-17 år: 0,16 - 0,80 µkat/L
Vuxna: 0,15 - 1,10 µkat/L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid frågor kontakta:
ST-läkare Hilda Hallander
Hilda.Hallander@regionhalland.se
Tfn 035-13 45 94