S-Folat - ny metod och nytt referensintervall

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 160608-1

Förändring fr.o.m. 14 juni 2016

S-Folat kommer att analyseras med en ny metod. Den nya metoden har en bättre spårbarhet än den föregående vilket ökar analysresultatens tillförlitlighet och jämförbarhet. Den nya metoden uppmäter något lägre resultat än den föregående. Dess referensintervall ser ut på följande sätt:

 

S-Folat  
0-1 år:  >15 nmol/L
2-3 år: >5 nmol/L
4-11 år:  >3 nmol/L
12-17 år: >2 nmol/L
Vuxna: >8 nmol/L

              

       

     


  


Vid frågor kontakta:

ST-läkare Hilda Hallander

Hilda.Hallander@regionhalland.se

Tfn 035-13 45 94